Streckfly
Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766)

Streckfly Charanyca trigrammica T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Charanyca.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766). Streckfly förekommer allmänt från Sk till Vs. Vingbredd 33-37 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer