Magnifik fryleminerarmal
Elachista tengstromi Kaila et al., 2001

Magnifik fryleminerarmal Elachista tengstromi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista tengstromi Kaila et al. , 2001. Magnifik fryleminerarmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 7-9,3 mm. Larven minerar i vårfryle, förpuppning på bladet eller på marken. Synonymer Elachista regificella sensu auct. , Elachista magnificella Tengström, 1847.

Mediafiler på webben
Läs mer