Allmän backmätare
Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758)

Allmän backmätare Scotopteryx chenopodiata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758). Allmän backmätare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 29-33 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer