Halvgrå viderullvecklare
Epinotia caprana (Fabricius, 1798)

Halvgrå viderullvecklare Epinotia caprana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epinotia caprana (Fabricius, 1798). Halvgrå viderullvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 15-22 mm, arten varierar starkt i teckningen. Larven lever i maj juni i hopspunna blad av vide, förpuppning i en kokong på marken eller i näringsväxten. Synonym Poecilochroma semifuscana Stephens, 1834

Mediafiler på webben
Läs mer