Tunnvingesäckspinnare
Dahlica charlottae (Meier, 1957)

Tunnvingesäckspinnare Dahlica charlottae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Dahlica charlottae (Meier, 1957). Tunnvingesäckspinnare.

Beskrivning

Vingbredd 11-16 mm. Huvudhår svarta. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna grå med otydliga, ljusa fläckar. Vingfjällen är smala, försedda med två tänder vilket skiljer den från Dahlica lazuri som har bredare vingfjäll med minst två tänder. Bakvingar grå. Honan är vinglös. Den har en kroppslängd på 3-5 mm. Huvud mörkbrunt, bakkropp brungul med gråvit analull. Antenner cirka en femtedel av kroppslängden. Honan går knappast att skilja från Dahlica lazuri, Siederia listerella eller Siederia rupicolella.

Biologi

Habitat

Finns i skogsmiljöer.

Associationer

Värdväxter: Lavar, mossor, alger.

Beteende

Honan avlägsnar sig sällan från larvsäcken.

Livscykel

Flyger i april-juni. Den säckbärande larven lever på lavar och alger. Säckens längd 6-8 mm, rundat trekantig samt klädd med sand. Den har en ettårig utveckling.

Utbredning

Påträffas allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer