Kustsmåstävmal
Scrobipalpa clintoni Povolný, 1968

Kustsmåstävmal Scrobipalpa clintoni T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Scrobipalpa clintoni Povolný, 1968, hona. Kustsmåstävmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i stjälken av skräppa.

Mediafiler på webben
Läs mer