Dunmal
Tinea dubiella Stainton, 1859

Dunmal Tinea dubiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Kunskapsbrist (DD) 
Tinea dubiella Stainton, 1859. Dunmal.

Beskrivning

Vingbredd 9-12 mm. Huvudhår rostfärgade. Antenner som framvingelängden. Framvingarna mörkt gråbruna med svagt tecknade svarta fläckar, oftast minst två. Otydlig hyalinfläck i närheten av basen. Bakvingar ljusgrå. Svår att skilja från Tinea columbariella, T. pellionella, T. svenssoni men genitalier är olika.

Biologi

Habitat

Finns såväl inomhus i ladugårdar, stallar och liknande samt utomhus i bl. a. fågelbon.

Associationer

Larvföda: Hår, döda insekter, pälsverk, ylle, fjädrar m. m.

Beteende

Fjärilen flyger på natten.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Den säckbärande larven är vitaktig med rödbrunt huvud och livnär sig av ull, pälsar, fjäder, hudar insektsamlingar m m. Utomhus lever den i fågelbon.

Utbredning

Sällsynt påträffad i Skåne och på Öland. I övriga Norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer