Bokskogsugglemott
Scoparia conicella (La Harpe, 1855)

Bokskogsugglemott Scoparia conicella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Scoparia conicella (La Harpe, 1855). Bokskogsugglemott förekommer tämligen sällsynt i Sk, Ha och Bl. Vingbredd 21-25 mm. Larven är okänd. Synonym Scoparia sylvestralis Wolff, 1959

Mediafiler på webben
Läs mer