Ekantennmal
Adela reaumurella (Linnaeus, 1758)

Ekantennmal Adela reaumurella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Adela reaumurella (Linnaeus, 1758). Ekantennmal.

Beskrivning

Vingbredd 15-17 mm. Huvudhår svarta. Hos hanen är antennerna 3 gånger längre än framvingelängden, hos honan något längre än framvingelängden med den inre delen förtjockad av svarta fjäll, spetsen är vit. Framvingarna mörkt grönglänsande. Bakvingar mörkbruna med violett skimmer.

Biologi

Habitat

Finns i skogsgläntor, hag- och betesmarker.

Associationer

Näringsväxt: Nedfallna blad, ofta Quercus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen och ses ofta svärmande framför ekgrenar.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven lever i en av bladbitar gjord säck på nedfallna blad.

Utbredning

Är påträffad från Skåne till Uppland men saknas på Gotland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge men saknas i Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer