Björkrullvecklare
Epinotia demarniana (Fischer von Röslerstam, 1839)

Björkrullvecklare Epinotia demarniana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epinotia demarniana (Fischer von Röslerstam, 1839). Björkrullvecklare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 12-17 mm. Larven lever i oktober till maj i hanhängen på björk och al, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer