Sandkronmal
Bucculatrix ratisbonensis Stainton, 1861

Sandkronmal Bucculatrix ratisbonensis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Bucculatrix ratisbonensis Stainton, 1861. Sandkronmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-7 mm. Huvudhår beige, ögonlock gråaktiga. Antenner drygt halva framvingelängden. Framvingarna vita med bruna längsstreck och en snedställd skuggfläck på framkanten samt en fläck på bakkanten. Bakvingar brungrå. Svår att skilja från den liknande Bucculatrix artemisiella men huvudhåren är mörkare hos sistnämnda.

Biologi

Habitat

Finns på sandmarker där det växer fältmalört.

Associationer

Näringsväxt: Artemisia campestris.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-augusti i två generationer. Larven är inte helt känd men lever sannolikt i första stadiet som minerare i bladet, därefter äter den utanpå bladet.

Utbredning

Förekommer sällsynt längs kusten från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer