Tallsvampmal
Agnathosia sandoeensis Jonasson, 1977

Utbredning i Sverige T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Agnathosia sandoeensis Jonasson, 1977. (Bild saknas). Tallsvampmal.

Beskrivning

Vingbredd 12-14 mm. Huvudhår gulaktiga. Antenner drygt tre fjärdedelar av framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med vit teckning. Från basen löper en ljusgul längdstrimma som skiljer arten från tiggarsvampmal. Bakvingar mörkt gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns i tallskog.

Associationer

Värdväxt: Antrodia xantha.

Beteende

Fjärilen flyger om natten.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Larven lever i ett vävrör på citronicka.

Utbredning

Har hittills endast påträffats på Gotska sandön. Har ännu inte hittats i övriga Norden.

Mediafiler på webben
Läs mer