Fjällskråpmal
Scrobipalpopsis petasitis (Pfaffenzeller, 1867)

Fjällskråpmal Scrobipalpopsis petasitis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Scrobipalpopsis.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Scrobipalpopsis petasitis (Pfaffenzeller, 1867). Fjällskråpmal förekommer sällsynt i Hr och To. Vingbredd 15-20 mm. Larven lever i fläckminor i blad av fjällskråp.

Mediafiler på webben
Läs mer