Strandveronikablomvecklare
Aethes triangulana (Treitschke, 1835)

Strandveronikablomvecklare Aethes triangulana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Aethes triangulana (Treitschke, 1835). Strandveronikablomvecklare förekommer tämligen sällsynt från GS till To. Vingbredd 18-22 mm. Larven lever på strandveronika.

Mediafiler på webben
Läs mer