Naverlönnsguldmal
Phyllonorycter acerifoliellus (Zeller, 1839)

Naverlönnsguldmal Phyllonorycter acerifoliella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter acerifoliellus (Zeller, 1839). Naverlönnsguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-8 mm. Huvudhår vita. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna vita i spetsdelen gulaktiga. Vid mitten ett vinklat, gulaktigt tvärband som är mörkkantat. Utanför finns ytterliga ett starkt vinklat tvärband som ansluter till en mörkkantad spetsfläck. Bakvingar grå. Fjärilen är lik Phyllonorycter joannisi men skiljer sig genom det inre tvärbandet som är böjt i en trubbig vinkel hos sistnämnda. Från P. geniculellus skiljer den sig genom det inre tvärbandet där den spetsiga vinkeln är utdragen mot vingspetsen.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogar och parker där det växer naverlönn.

Associationer

Näringsväxt: Acer campestre.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en liten, undersidig mina på naverlönn, oftast i bladets kant som då täcks av bladranden.

Utbredning

Förekommer i södra Skåne. I övriga Norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer