Silverfläckat kapuschongfly
Cucullia argentea (Hufnagel, 1766)

Silverfläckat kapuschongfly Cucullia argentea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Cucullia argentea (Hufnagel, 1766). Silverfläckat kapuschongfly förekommer sällsynt från Sk till Go. Vingbredd 41-45 mm. Larven lever främst på fältmalört, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer