Solfly
Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)

Solfly Panemeria tenebrata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Panemeria.)
Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763). Solfly har tagits i Bl på 1850-talet. Vingbredd 18-21 mm. Larven lever på lundarv och stjärnblomma, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer