Häxörtbrokmal
Mompha terminella (Humphreys & Westwood, 1845)

Häxörtbrokmal Mompha terminella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Mompha terminella (Humphreys & Westwood, 1845). Häxörtbrokmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 8-10 mm. Larven lever i fläckmina på häxört, förpuppning i en ljusgrå kokong i eller i anslutning till minan.

Mediafiler på webben
Läs mer