Brun björnspinnare
Arctia caja (Linnaeus, 1758)

Björnspinnare Arctia caja T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Arctia caja (Linnaeus, 1758). Björnspinnare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 50-78 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken. OBS! den mörka melanistiska formen.

Mediafiler på webben
Läs mer