Sudetiskt ugglemott
Eudonia sudetica (Zeller, 1839)

Sudetiskt ugglemott Eudonia sudetica T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eudonia sudetica (Zeller, 1839). Sudetiskt ugglemott förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 17-21 mm. Larven lever från oktober till maj på mossa.

Mediafiler på webben
Läs mer