Rödklintfrövecklare
Eucosma hohenwartiana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Rödklintfrövecklare Eucosma hohenwartiana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eucosma hohenwartiana (Denis & Schiffermüller, 1775). Rödklintfrövecklare förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 14-22 mm. Larven lever i augusti september i blomkorgarna av Rödklint, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer