Grå slånknoppmal
Argyresthia spinosella Stainton, 1849

Grå slånknoppmal Argyresthia spinosella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyresthia spinosella Stainton, 1849. Grå slånknoppmal.

Beskrivning

Vingbredd 9-11 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna brunaktiga med ett mörkbrunt tvärband. Från basen av bakkanten ett vitt band som sträcker sig en bit utanför tvärbandet. På framkantsspetsen vita snedstreck. Bakvingar grå. Arten liknar Argyresthia conjugella men är mindre och ljusare brun.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer där det växer slån.

Associationer

Näringsväxt: Prunus spinosa.

Beteende

Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven minerar i knoppar och skott, förpuppning i en gulaktig kokong på marken.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Dalarna. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer