Halvvågsikelvecklare
Ancylis subarcuana (Douglas, 1847)

Halvvågsikelvecklare Ancylis subarcuana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ancylis subarcuana (Douglas, 1847). Halvvågsikelvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 11-15 mm. Larven lever i augusti september i två sammanfästa blad av sälg, förpuppning i en kokong i ett nedfallet blad av näringsväxten. Synonym Phoxopteryx inornatana Herrich-Schäffer, 1855

Mediafiler på webben
Läs mer