Asksolvecklare
Pammene suspectana (Lienig & Zeller, 1846)

Asksolvecklare Pammene suspectana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Pammene suspectana (Lienig & Zeller, 1846), hona. Asksolvecklare förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 11-13 mm. Larven förmodas leva i bark av ask.

Mediafiler på webben
Läs mer