Strandasterblomvecklare
Phalonidia affinitana (Douglas, 1846)

Strandasterblomvecklare Phalonidia affinitana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phalonidia affinitana (Douglas, 1846). Strandasterblomvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 13-16 mm. Larven lever i augusti september i blomkorgarna av strandaster, förpuppning i blomkorgen.

Mediafiler på webben
Läs mer