Vasslavspinnare 
Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, 1852)

Vinkelpunkterad lavspinnare Pelosia obtusa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, 1852). Vinkelpunkterad lavspinnare förekommer sällsynt från Sk till Go. Vingbredd 25-33 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer