Lungörtsorgmal
Ethmia quadrillella (Goeze, 1783)

Lungörtsorgmal Ethmia quadrillella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Ethmia quadrillella (Goeze, 1783). Lungörtsorgmal förekommer sällsynt i Sk, Sm och på Öl. Vingbredd 15-19 mm. Larven lever på förgätmigej, lungört och stenfrö till en början i ett tunt spinn senare fritt på bladen, förpuppning i en vit kokong. Synonym Tinea funerella Fabricius, 1787.

Mediafiler på webben
Läs mer