Höstjolsterguldmal
Phyllonorycter pastorellus (Zeller, 1846)

Höstjolsterguldmal Phyllonorycter pastorella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter pastorellus (Zeller, 1846). Höstjolsterguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-10 mm. Huvudhår gråbeige. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna gråbruna. På framkanten två till fyra ljusa hakar och två till fyra hakar på bakkanten. Bakvingar grå. Fjärilen är lik Phyllonorycter sagitellus och P. apparellus men skiljer sig bland annat genom mörkare huvudhår.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogar och längs sjöstränder där det växer jolster.

Associationer

Näringsväxt: Salix pentandra.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-september. Larven lever i en lång, undersidig mina. Förpuppning utan kokong.

Utbredning

Förekommer sällsynt i Södermanland, Upland och Gästrikland. I övriga Norden finns den i södra Finland men saknas i Danmark och Norge.

Mediafiler på webben
Läs mer