Humlefransmal
Cosmopterix zieglerella (Hübner, 1810)

Humlefransmal Cosmopterix zieglerella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cosmopterix zieglerella (Hübner, 1810). Humlefransmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 8-11 mm. Larven minerar längs en ribba i blad av humle, förpuppning i minan.

Mediafiler på webben
Läs mer