Föränderligt lundfly
Lacanobia suasa (Denis & Schiffermüller, 1775)

Föränderligt lundfly Lacanobia suasa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lacanobia suasa (Denis & Schiffermüller, 1775). Föränderligt lundfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 37-42 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken. Synonym Phalaena dissimilis Knoch, 1781

Mediafiler på webben
Läs mer