Tuvsävminerarmal
Elachista albidella Nylander, 1848

Tuvsävminerarmal Elachista albidella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista albidella Nylander, 1848. Tuvsävminerarmal förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 9-10 mm. Larven minerar i bl. a. vasstarr, jättestarr, tuvsäv och ängsull.

Mediafiler på webben
Läs mer