Myrgråmal
Swammerdamia passerella (Zetterstedt, 1839)

Myrgråmal Swammerdamia passerella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Swammerdamia passerella (Zetterstedt, 1839). Myrgråmal.

Beskrivning

Vingbredd 10-12 mm. Huvudhår vita. Antenner mörkbrunt ringade, kortare än framvingelängden. Framvingar gråbruna med svarta prickar och en vitaktig fläck i framkanten. Från bakkantens mitt ett smalt, svart tvärstreck samt ett antal vita streck. Bakvingar grå. Skiljer sig från Paraswammerdamia albicapitella genom att den senare har tvärband eller åtminstone svarta motfläckar.

Biologi

Habitat

Finns på myrmarker där det växer dvärgbjörk.

Associationer

Näringsväxt: Betula nana.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever i ett glest spinn, ofta flera larver i samma spinn, förpuppning i en tät vit kokong på marken.

Utbredning

Förekommer tämligen sällsynt från Värmland till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i norra Norge och hela Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer