Porsjordfly
Coenophila subrosea (Stephens, 1850)

Porsjordfly Coenophila subrosea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Coenophila.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coenophila subrosea (Stephens, 1850). Porsjordfly förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 35-41 mm. Larven lever på diverse buskar och örter, främst myr- och mosseanknutna, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer