Vitfläckat hedfly
Coranarta cordigera (Thunberg, 1788)

Vitfläckat hedfly Coranarta cordigera T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Coranarta.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coranarta cordigera (Thunberg, 1788). Vitfläckat hedfly förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 25-26 mm. Larven lever på odon och mjölon, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer