Alträfly
Lithophane consocia (Borkhausen, 1792)

Alträfly Lithophane consocia T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lithophane consocia (Borkhausen, 1792). Alträfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 43-48 mm. Larven lever på al, förpuppning i en kokong i marken. Synonym Phalaena ingrica Herrich-Schäffer, 1850

Mediafiler på webben
Läs mer