Backanismalmätare
Eupithecia pimpinellata (Hübner, 1813)

Backanismalmätare Eupithecia pimpinellata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia pimpinellata (Hübner, 1813). Backanismalmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 19-24 mm. Larven lever på bockrot, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer