Videsobermal
Anacampsis temerella (Lienig & Zeller, 1846)

Videsobermal Anacampsis temerella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Anacampsis temerella (Lienig & Zeller, 1846). Videsobermal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever i sammanspunna blad och skottspetsar av lågväxande vide.

Mediafiler på webben
Läs mer