Trädlärka
Lullula arborea (Linnaeus, 1758)

Trädlärka Michael Sveikutis

Texter: Tove von Euler, Peter Nilsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Lullula.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Beskrivning

Trädlärkan är en liten, kortstjärtad lärka. Efter att ha minskat under en längre tid har det svenska beståndet ökat markant, särskilt under 1990-talet. Man uppskattar att omkring 15 000 par häckar i landet (2012).

Biologi

Längd 15 cm.
Ovansidan är brunspräcklig, bröstet kraftigt streckat och undersidan smutsvit. I flykten syns en med ljust band inramad mörk fläck vid vingknogarna. Den har kraftiga ljusa ögonbrynsstreck som möts i nacken, och en antydan till hjässtofs. Stjärten är påtagligt kort.

Habitat

I Sverige är trädlärkan vanligast i gles skog och öppna marker i de östra delarna av landet upp till Gästrikland men den häckar sporadiskt även längre norrut.

Migrering

Flyttar i september-oktober till västra och sydvästra Europa och återkommer i mars-april. Enstaka vinterfynd har gjorts i södra Sverige.

Födoval

Födan består främst av insekter, men även av en del frön, särskilt under våren och hösten.

Beteende

Trädlärkan känns ofta igen på den klara och vemodigt fallande sången, som ofta framförs under ljusa sommarnätter. Under vår- och höst-flyttning kan den även uppträda utanför den typiska häckningsmiljön.

Fortplantning

Boet placeras på marken i skydd av vegetationen och byggs framförallt av honan.  Oftast lägger honan 4 ägg, som hon ruvar i 13-15 dagar. Ungarna matas av båda föräldrarna och stannar i boet i 9-15 dagar. Trädlärkan har oftast två kullar, en i april-maj och en i juni-juli. Äggen är gråvita med bruna fläckar och ca 23 mm långa och 16 mm breda. 

Utbredning

Arten häckar i gles skog och naturbetesmarker i en stor del av Europa (saknas på Irland), i delar av västra Asien och i nordvästra Afrika.


Mediafiler på webben
Läs mer