Videörtmätare
Anticollix sparsata (Treitschke, 1828)

Videörtmätare Anticollix sparsata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Anticollix.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Anticollix sparsata (Treitschke, 1828), hane. Videörtmätare förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 21-23 mm. Larven lever på blommor och blad av strandlysing, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer