Oleandersvärmare
Daphnis nerii (Linnaeus, 1758)

Oleandersvärmare Daphnis nerii T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Daphnis.)
Daphnis nerii (Linnaeus, 1758). Oleandersvärmare är en migrerande art som sällsynt kommer in i vårt land och som hittills har tagits från Öl till Ån, den kan ej övervintra. Vingbredd 90-120 mm. Larven lever på bl. a. oleander, förpuppning i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer