Smalsprötad bastardsvärmare
Zygaena osterodensis Reiss, 1921

Smalsprötad bastardsvärmare Zygaena osterodensis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Zygaena osterodensis Reiss, 1921. Smalsprötad bastardsvärmare förekommer sällsynt från Sk till Me. Vingbredd 32-34 mm. Larven lever på gulvial och gökärt, förpuppning i en gulaktig kokong. Synonym Zygaena scabiosae sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer