Hagtornskottvecklare
Notocelia trimaculana (Haworth, 1811)

Hagtornskottvecklare Notocelia trimaculana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Notocelia trimaculana (Haworth, 1811). Hagtornskottvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Dr. Vingbredd 15-17 mm. Larven lever i maj juni i hopspunna blad och skott av hagtorn, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer