Ljusribbat vickerfly
Lygephila craccae (Denis & Schiffermüller, 1775)

Ljusribbat vickerfly Lygephila craccae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lygephila craccae (Denis & Schiffermüller, 1775). Ljusribbat vickerfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Dr. Vingbredd 37-42 mm. Larven lever på vicker, förpuppning i en tunn spånad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer