Förväxlad tallskottvecklare
Rhyacionia pinicolana (Doubleday, 1849)

Förväxlad tallskottvecklare Rhyacionia pinicolana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Rhyacionia pinicolana (Doubleday, 1849). Förväxlad tallskottvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 16-24 mm. Larven lever från september till maj i knoppar och skott av tall, förpuppning i en kokong på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer