Sandvedelsäckmal
Coleophora onobrychiella Zeller, 1849

Sandvedelsäckmal Coleophora onobrychiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Coleophora onobrychiella Zeller, 1849. Sandvedelsäckmal förekommer sällsynt i Sk. Vingbredd 14-15 mm. Larven lever i en lappsäck på sandvedel. foto imago Bengt Åke Bengtsson. Synonym Coleophora arenariella Zeller, 1865.

Mediafiler på webben
Läs mer