Hästmyrebomal
Niditinea truncicolella (Tengström, 1848)

Hästmyrebomal Niditinea truncicolella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Niditinea truncicolella (Tengström, 1848). Hästmyrebomal.

Beskrivning

Vingbredd 9-13 mm. Huvudhår gulbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna brunsvarta med strödda, ljusa fjäll. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns i fågelbon ihåliga träd och liknande.

Associationer

Larvföda: Hästmyrebon.

Beteende

Fjärilen ses nästan alltid i eller i anslutning till hästmyrebon.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Livscykeln är inte fullständigt känd men larven livnär sig förmodligen av rester i hästmyrebon.

Utbredning

Påträffad i norra och mellersta Sverige. I övriga Norden finns den i norra Norge, norra och södra Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer