Lappgråmal
Paraswammerdamia lapponica (W. Petersen, 1932)

Lappgråmal Paraswammerdamia lapponica T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Paraswammerdamia lapponica (W. Petersen, 1932). Lappgråmal.

Beskrivning

Vingbredd 13-15 mm. Huvudhår gråaktiga. Antenner mörkbrunt ringade, kortare än framvingelängden. Framvingar gråbruna med små, svarta prickar och en vitaktig fläck i framkanten. Från bakkantens mitt ett smalt, mörkgrått tvärstreck, ofta uppdelat i fläckar. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på myrar där det växer dvärgbjörk.

Associationer

Näringsväxt: Betula nana.

Beteende

Fjärilen flyger i skymningen.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever i ett tätt spinn på bladets översida. Förpuppning i en vit kokong på marken.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Värmland till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i mellersta och norra Norge, norra Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer