Johannesörtspuckelmal
Leucoptera lustratella (Herrich-Schäffer, 1855)

Johannesörtpuckelmal Leucoptera lustratella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Leucoptera lustratella (Herrich-Schäffer, 1855). Johannesörtpuckelmal förekommer sällsynt från Sk till Dr. Vingbredd 6-7 mm. Larven lever i fläckmina på johannesört, förpuppning i en vit kokong i minan.

Mediafiler på webben
Läs mer