Daggig ginstmätare
Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767)

Daggig ginstmätare Pseudoterpna pruinata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Pseudoterpna.)
Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767), hane, hona, larv. Daggig ginstmätare förekommer sällsynt i Sk och Ha. Vingbredd 26-33 mm. Larven lever på ginst och harris, förpuppning bland blad i ett löst spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer