Sumpmetallfly
Plusia putnami Grote, 1873

Sumpmetallfly Plusia putnami T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Plusia putnami Grote, 1873. Sumpmetallfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 33-38 mm. Larven lever på bl. a. rör, förpuppning i en smutsvit kokong på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer